คู่มือเที่ยวจังหวัดน่าน

 

น่านคือจังหวัดอันห่างไกลของประเทศไทยที่มีพรหมแดนติดกับประเทศลาว พื้นที่ในจังหวัดนี้จะเป็นย่านชนบทเกือบทั้งหมด ในจังหวัดน่านจะเต็มไปด้วยภูเขาและป่า เป็นสถานที่เงียบสงบซึ่งมีนักท่องเที่ยวต่างชาติมาเที่ยวกันน้อยมาก

เนื่องจากพื้นที่ในจังหวัดน่านเป็นพื้นที่ห่างไกลจึงได้มีการให้กำเนิดวัฒนธรรมของตนเองขึ้นมา  โดยในช่วงเวลาสองศตวรรษที่ผ่านมาได้มีชาวจีนจากมณฑลยูนนานย้ายมาตั้งถิ่นฐานในจังหวัดน่านเป็นจำนวนมาก พวกเขาคือไทลื้อนั่นเองซึ่งก็ได้นำเอาวัฒนธรรมและสถาปัตยกรรมของพวกเขาเข้ามาในไทยด้วยซึ่งจะพบได้ในวัดของชาวไทยลื้อ

เมืองหลวงของจังหวัดก็คือเมืองน่านเป็นเมืองเล็กๆที่ตั้งอยู่ในบริเวณใจกลางจังหวัดติดกับแม่น้ำน่าน ซึ่งในปัจจุบันก็ยังคงมีกำแพงเมืองเก่าและวัดโบราณอยู่อีกหลายวัด

ประวัติเมืองน่าน

ในศตวรรษที่ 13 มีอาณาจักรเล็กๆแห่งหนึ่งถูกก่อตั้งขึ้นมาจนกลายเป็นเมืองน่าน ซึ่งมีความเกี่ยวข้องกับอาณาจักรสุโขทัย อาณาจักรเล็กๆแห่งนี้ตั้งอยู่ในพื้นที่ห่างไกลทำให้ไม่ค่อยติดต่อกับอาณาจักรอื่นเท่าไหร่นัก

ในช่วงศตวรรษที่ 14 อาณาจักรน่านก็ตกอยู่ภายใต้อิทธิพลของอาณาจักรล้านนา แต่หลังจากที่เกิดความเสื่อมถอยของล้านนาจึงทำให้น่านตกไปอยู่ใต้การปกครองของพม่า กว่าจะได้เป็นเอกราชอีกทีก็ตอนปี ค.ศ.1931 ในตอนที่เข้าร่วมกับอาณาจักรสยามนั่นเอง

 

มีอะไรให้ทำหรือไปเที่ยวชมบ้าง

จังหวัดน่านมีสถานที่ท่องเที่ยวน่าสนใจมากมายไม่ว่าจะเป็นวัดโบราณ , บ้านไม้สัก และพิพิธภัณฑ์

1.วัดต่างๆ

จังหวัดน่านมีวัดเก่าเป็นจำนวนมากและมีรูปแบบสถาปัตยกรรมที่หลากหลายเช่นวัดสไตล์ไทยลื้อและล้านนา วัดซึ่งเป็นที่รู้จักกันดีก็มี วัดบ้านต้นแหลง , วัดพระธาตุช้างค้ำวรวิหาร , วัดหัวข่วง , วัดพระธาตุแช่แห้ง และวัดภูมินทร์

วัดพญาวัดเป็นวัดในศตวรรษที่ 17 สิ่งที่น่าสนใจมากที่สุดในวัดแห่งนี้คือเจดีย์สไตล์มอญซึ่งมีฐานสี่เหลี่ยมและมี 5 ชั้น ทั้งสี่ด้านของเจดีย์จะมีพระพุทธรูปองค์เล็กเรียงอย่างเป็นระเบียบ มีลักษณะคล้ายกับเจดีย์ในวัดพระธาตุหริภุญชัยและวัดกู่กุดในจังหวัดลำพูน ซึ่งถูกสร้างในปี ค.ศ.1150

วัดพระธาตุเขาน้อยตั้งอยู่บนยอดเขาใกล้เมืองน่านและสามารถมองเห็นวิวของเมือง , หุบเขาและภูเขาเป็นแนวยาว มีพระพุทธรูปสไตล์สุโขทัยประดิษฐานอยู่กลางยอดเขา สิ่งก่อสร้างอื่นๆภายในวัดก็มีห้องโถงและเจดีย์สีขาวขนาดใหญ่ วัดนี้จะอยู่ห่างจากถนน 1025 ไม่กี่กิโลเมตรเท่านั้น

วัดสวนตาลมีเจดีย์สไตล์สุโขทัยซึ่งถูกสร้างในศตวรรษที่ 14 และวิหารขนาดใหญ่ซึ่งมีหลังคาหลายชั้น ภายในวัดเป็นที่ประดิษฐานของพระพุทธรูปพระพุทธเจ้าขนาดใหญ่ซึ่งทำด้วยทองแดง ถูกสร้างขึ้นในช่วงศตวรรษที่ 15

 

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *